top of page

ZAJEDNO OSTVARIMO PROGRAMSKE CILJEVE

I Ti Možeš Pomoći

Za postizanje političkih ciljeva potrebna je ogromna podrška zajednice, a volonteri su u samom srcu naše misije. Bilo da želite pomoći u planiranju sljedećeg događaja, ili jednostavno želite dati novčani doprinos Mahiru Žišku i njihovim političkim naporima, javite nam se danas i vidite kako možete početi raditi na boljem sutra.

Posjeti www.illyrian.info

spot6.png
Ciljevi: Get Involved
mahirNOVO1.jpg

GLAVNI PROGRAMSKI CILJEVI 
MAHIRA ŽIŠKE
PREDSJEDNIKA POKRETA DEMOKRATI BIH - ILIRSKA ZORA

Za šta se borimo

1. UDRUŽITI POLITIČKI NEOKALJANE KADROVE I ČLANOVE U FRONT ZA IZGRADNJU NOVE BOLJE BOSNE I HERCEGOVINE
2. POTPUNA AFIRMACIJA I UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA
3. PRAVO NA MATERNJI JEZIK
4. JEDNAKOST SVIH GRAĐANA, NARODA, VJERNIKA I VJERSKIH ZAJEDNICA
5. ZALAGANJE ZA MIR, OPROŠTAJ, SJEĆANJE I POMIRENJE
6. PRAVO NA SLOBODU KRETANJA I UKIDANJE SVIH GRANIČNIH PRELAZA, VIZNIH I DRUGIH REŽIMA SA SUSJEDIMA
7. BORBA ZA SLOBODU IZRAŽAVANJA I MISLI
8. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRAVA MANJINA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM NORMAMA
9. PUNOPRAVNO ČLANSTVO U EVROPSKIM I EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA I REGIONALNIM PROJEKTIMA
10. PROMOCIJA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE INDIVIDUALNIH I KOLEKTIVNIH PRAVA
11. EFIKASNO UKLJUČIVANJE GRAĐANA U JAVNI ŽIVOT
12. POVRAT USTAVA R BIH PUTEM REFERENDUMSKE VOLJE GRAĐANA
13. BRIGA O PORODICI, NAGRADE ZA SVAKO NOVOROĐENO DIJETE U IZNOSU OD JEDNE PROSJEČNE PLAĆE U BIH
14. NEZAVISNO PRAVOSUĐE I PRAVNI POREDAK ZASNOVAN NA OPĆE PRIHVAĆENIM PRINCIPIMA PRAVNOG SISTEMA EU
15. PRAVO NA BRZI EKONOMSKI RAZVOJ
16. PRAVO NA OBRAZOVANJE
17. ODRŽIVI DRUŠTVENI RAZVOJ, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE I PREKOGRANIČNA SARADNJA
18. PROMOCIJA ZELENE TEHNOLOGIJE
19. REFORMA OBRAZOVNOG SISTEMA I BESPLATNO PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE
20. POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA SVE GRAĐANE DO EVROPSKIM STANDARDIMA
21. SUBVENCIJE ZA SVE PRIPADNIKE VOJSKE, POLICIJE, SUDSTVA, VATROGASNIH SLUŽBI, ZDRAVSTVENIH RADNIKA, NOVINARE
22. NAJNIŽA PLAĆA U BIH OD JANUARA 2023 1.850,00 KM, A PENZIJE/MIROVINE 950,00 KM
22. ZAŠTITA BIVŠIH BORACA ODBRANE I BORBA ZA NJIHOVI BOLJI STATUS U DRUŠTVU
23. LEGALIZACIJA KANABISA I DRUGIH ALTERNATIVNIH LIJEKOVA U MEDICINSKE SVRHE, TJ. PRAVO NA IZBOR LIJEČENJA
24. ISTRAŽIVANJE I PROMOCIJA KULTURE, TRADICIJE I JEZIKA
25. UKIDANJE SVIH NEOPRAVDANIH OPOREZIVANJA GRAĐANA I POSLOVANJA
26. UKIDANJE SVIH PARALELNIH INSTITUCIJA NA SVIM NIVOIMA I SVIH TROČLANIH INSTITUCIJA I ORGANA
27. POVRATAK U NATURALNOM OBLIKU ILI PRAVEDNA KOMPENZACIJA ZA IMOVINU VJERSKIM INSTITUCIJAMA I FIZIČKIM LICIMA OD KOJIH JE IMOVINA BILA PROTIVPRAVNO OTUDJENA U RANIJIM SISTEMIMA
28. PROMOCIJA, OBNOVA I ZAŠTITA ISTORIJSKIH SPOMENIKA I TURISTIČKIH KAPACITETA I PRIRODNIH LJEPOTA
29. ZABRANA DJELOVANJA TOTALITARNIH, FAŠISTIČKIH, NEONACISTIČKIH I SVIH DRUGIH NELEGITIMNIH POKRETA, PARTIJA, UDRUŽENJA ILI ORGANIZACIJA
30. PONIŠTENJE SVIH ZAKONA, ODREDBA ILI PROPISA KOJI NISU U SKLADU SA ZAKONIMA EU
31. UVOĐENJE EURA ILI DRUGE VALUTE KAO JEDINSTVENE VALUTE
32. VOĐENJE DRŽAVNIH POLITIKA PREMA STRUČNOSTI, A NE PARTIJSKOJ PRIPADNOSTI
33. FINANSIRANJE POKRETA, FONDACIJA, NVO I SVIH POLITIČKIH PARTIJA, ISKLJUČIVO IZ ČLANARINE ILI DONACIJA, A NE IZ DRŽAVNOG BUDŽETA
34. UKIDANJE NEPOTREBNIH GOTOVINSKIH NAKNADA I TAXI DRŽAVNIM ORGANIMA
35. AKTIVIZAM I HUMANITARNI RAD

Ciljevi: Get Involved
bottom of page