top of page

PITANJA I POLITIČKE BRIGE

Vrijeme je za velike promjene

FQnYgnQWYAIUSEv.jpg

O POKRETU DEMOKRATI BIH - ILIRSKA ZORA

S ponosom predstavljamo novi politički pokret u BiH i cijelom regionu - Demokrati BiH - Ilirska Zora! Ovaj pokret zalagat će se za zajedništvo svih naroda porijeklom Ilira, razumjevanje, bogatstvo u različitosti vjera, tradicija i kultura svih Ilirskih plemena. Živjeli smo u hiljadugodišnjem miru i živjet ćemo opet! Pozivamo sve Ilire i prijateljske narode, bez obzira na vjersko, kulturno, spolno ili bilo koje drugo opredjeljenje da se pridruže pokretu i da se sa jedinstvenom političkom platformom pojavimo u svim državama regiona! Ilirska Zora je budućnost i naš povijesni zadatak!

Bosnia.webp

IZ DEKLARACIJE ILIRSKE ZORE

Izvod iz Deklaracije...

UVOD

DEMOKRATI BIH - ILIRSKA ZORA je politička organizacija-pokret slobodno udruženih članova, koji djeluju radi ostvarivanja političkih načela i ciljeva sadržanih u ovoj Programskoj deklaraciji. Pokret je osnovan na tradiciji ilirske i drugih nacionalnih kultura, civilizacija i europskih parlamentarnih demokracija koje su na razne načine doticale duhovni i politički prostor Ilirika. Nastanak pokreta u BiH uvjetovan je potrebom ravnopravnog uključivanja građana u tekuća i buduća privredna, duhovna i politička zbivanja u ovom prostoru, odnosno u prostorima naše i ostalih današnjih država nastalih na Ilirskom historijskom prostoru.

Cilj Demokata BiH - Ilirske Zore je da svojim djelovanjem, u sklopu višestranačkog sistema u svim novonastalim državama regiona, podstiče i razvija sve posebnosti i bogatstvo Ilirika kao entiteta oblikovanog na osebujnom etničkom, političkom i kulturnom bogatstvu i posebnosti. U realizaciji ovih načela Programska deklaracija Pokreta konkretizira se kroz zalaganje Pokreta, uvijek isključivo demokratskim, nenasilnim putem uz dijalog i puno poštivanje drugih uvjerenja, za ostvarenje zadanih zadataka i ciljeva.

Zato, mi dole potpisani članovi inicjativnog odbora Osnivačkog Sabora Pokreta Demokrati BiH - Ilirska Zora izjavljujemo:

O LIBERALIZMU

Osnovno načelo u konstituiranju političkog sistema za koje se Ilirska Zora zalaže je liberalizam. Jedino zajednica temeljena na liberalnom načelu građanskog suvereniteta može dosljedno sprovesti podjelu vlasti, osigurati neovisnost sudstva i vladavinu prava. Ovi uvjeti su neophodni za osiguranje nepovredivosti sfere ljudskih prava i individualnih sloboda. Ilirska Zora se zalaže za načelo građanskog suvereniteta jer ono omogućuje očuvanje dobrih odnosa i tolerancije među svim etničkim grupama koje nastanjuju historijski Ilirski prostor. Stranka se zalaže za nacionalnu, vjersku i spolnu ravnopravnost svih građana ovog prostora.

Nacionalnu diskriminaciju građana smatra anakronom sa stajališta organizacije i funkcioniranja suvremenog civiliziranog društva. Građani ovog prostora su u svom dosadašnjem življenju postigli dobre odnose pa bi svako nacionalno isticanje, sa bilo koje strane, dovelo do narušavanja tih odnosa. Ilirska Zora će se zalagati da sačuva dobre odnose, tolerantnost i harmoniju življenja među svim etničkim grupama koje nastanjuju Ilirski historijski prostor, kako bi ubuduće građani ovog prostora bili pošteđeni nemilih etničkih potresa. Masovna iseljavanja u davnoj i nedavnoj prošlosti, zbog nacionalističkih i ideoloških razloga, uvijek su imala za posljedicu materijalno i duhovno nazadovanje ovog područja. Ilirska Zora se zalaže za puno poštivanje temeljnih sloboda i prava čovjeka-slobode mišljenja govora, javnog istupanja i udruživanja u političke i druge zajednice. Posebno će se boriti za slobodu štampe i svih medija radi potrebe formiranja demokratske javnosti.

O ILIRIZMU

Ilirik je višekulturna, viševjerska i višejezična regija. Višestoljetni plurietnički suživot u Iliriku rezultirao je stvaranjem takvog etničkog obilježja koji se iskazuje u Ilirskoj plurietničkoj autohtonosti. Ilirizam je svijest o pripadnosti ilirskog stanovništva Balkana zajedničkoj višekulturnoj realnosti Ilirika. Ilirizam predstavlja specifičnu svijest pripadnosti koja se odnosi na procese identifikacije balkanskog čovjeka sa zajedničkim teritorijem i povijesnom sudbinom. Ilirizam izražava kompleksno kulturno nasljedstvo historijske ilirske teritorije i njenih kulturnih realnosti, koje se odnose na ilirsku, ilirsko-latinsku, ilirsko-slavensku, ilirsko-germansku, ilirsko-bizantsku i ilirsko-osmansku kulturu. Odnosi se na kulturno nasljedstvo ilirskog prostora, koje se temelji na složenosti lokalnih kultura, pretežno dijalektalnih, a koje se nalaze na geo-političkim marginama pojedinih nacionalnih prostora. Ilirizam kao svijest o pripadnosti karakterizira autohtono stanovništvo Ilirika, a na nivou višeetične autohtonosti izražava cjelovitost Ilirika kao geografsku i višeetičnu regiju, jedinstvenu i nedjeljivu. Iliri se identificiraju manifestirajući bošnjačku, srpsku, hrvatsku, albansku, bugarsku, makedonsku, rumunjsku, slovensku, talijansku nacionalnu pripadnost i ilirsku etničku pripadnost. Svojstvenost etno-kulturnih obilježja Ilirske historijske teritorije čini kulturni habitat našeg zavičaja i predstavlja nezamjenjiv resurs i bogatstvo za projekt ekonomskog i kulturnog razvitka Ilirika._____________________________________


Zato…


Pokret Demokrati BiH - Ilirska Zora okuplja sve progresivne pojedince koji prihvataju naše ciljeve i program i koji žele korjenite promjene u društvu. Mi smo pokret koji okuplja omladinu, obične, radne i poštene ljude, seljake, obespravljene građane, intelektualce i sve one koji žele istinske promjene u našem društvu. To je program svih onih koji ne vide bolje sutra u ovakvim političkim i ekonomskim okolnostima u našoj historijskoj regiji. Ovo je revolucija, revolucija za bolje sutra, prosperitet pojedinca i zajednice, borba za osobna i druga prava i priključenje ujedinjene ilirske regije, ujedinjenoj Europi! U Ilirsku zoru! Pridružite nam se! Samo zajedno možemo promijeniti stanje....Ilirska Zora je za korak naprijed!

mahir-23a_edited.png

DEKLARACIJA

Ja Mahir Žiško, kao Illyrian/Ilir Bošnjanin

Nasilju se aktivno suprotstavljam afirmirajući mirovne i nenasilne sadržaje naših tradicija. Zato izjavljujem:


Zalažem se za pravdu, ljubav, mir i očuvanje svega stvorenog!


Moj izraz poštovanja prema životu je odricanje od nasilja,

Zalažem se za aktivno nenasilje u osobnom i društvenom djelovanju.

Zauzimaću se za oprost i pomirenje. »Želim oprostiti i primiti oproštenje”.


Na stjecištima društvenih sukoba i počinjenog nasilja zalažem se za pomirenje bratskih balkanskih naroda u BiH i regionu, tj. potomaka bivših ilirskih plemena do jučer nekadašnjih strana u sukobu, jer mi je važno ozdravljenje zajednice u kojoj živim.


Uključujem se u izgradnju mira i društvenu promjenu tamo gdje živim i aktivan sam u društvu, mojoj vjerskoj ili kulturnoj zajednici i mojoj obitelji, jer mir nije događaj, nego proces.


Trudim se živjeti životom čovjeka čija su domoljubna, moralna I miroljubiva načela vidljiva u ponašanju, tome ću posvetiti i svoju političku karijeru.


Zalažem se za solidarnost i skladan suživot pojedinaca, grupa, plemena, zajednica i naroda, različitih svjetonazora i vjerskih uvjerenja.


Aktivno ću se boriti za svoj prosperitet i bolju budućnost svoju, moje porodice, zajednice i države!


Mahir Žiško

Ilir / Illyrian Bošnjanin

Projekti: Issues
bottom of page